Translate

Skapa en översättning av ett dokument på ett par sekunder!

Beskrivning

Med Translate kan du skapa maskinöversättningar av dokument på ett par sekunder. Det innebär att du enkelt kan göra dokument tillgängliga på flera språk.

Sidlayouten förblir intakt under översättningsprocessen, inklusive tabeller, paragrafer och bilder. Eftersom textstycken konverteras till ett redigerbart format kan du bearbeta och korrigera eventuella språkliga fel.

Välj målspråk. Ladda upp dokumentet på Workplace Pure plattformen eller skanna in det via ett anslutet multifunktionssystem. Filen finns på den lagringsplats som du väljer.

Specifikationer

Språk som stöds:
Tyska, engelska, franska, spanska, ryska, polska, holländska, portugisiska

Format som stöds:
DOCX, PPTX, BMP, JPG/JPEG, PDF och TIFF