Translate

Vytvorte preklad dokumentu do niekoľkých sekúnd!

Opis

Prekladač umožňuje v priebehu niekoľkých sekúnd vytvoriť strojový preklad dokumentu. To vám tiež umožňuje veľmi jednoducho sprístupniť obsah cudzojazyčných dokumentov.

Rozloženie strany zostane počas procesu prekladu nedotknuté, vrátane tabuliek, odsekov a obrázkov. Pretože sú textové pasáže prevádzané do upraviteľného formátu, môžete s prekladom priamo komunikovať a jazykovo ho vylepšiť.

Voľba cieľového jazyka. Nahrajte váš dokument do platformy Workplace Pure alebo ho naskenujte pomocou pripojeného multifunkčného systému. Súbor vám bude poskytnutý v úložisku podľa vášho výberu.

Technické údaje

Podporované jazyky:
nemecký, anglický, francúzsky, španielsky, ruský, poľský, holandský, portugalský

Podporované formáty:
DOCX, PPTX, BMP, JPG/JPEG, PDF a TIFF