SharePoint Online Connector

Integrujte SharePoint Online do procesov vašich dokumentov!

Opis

Na rozšírenie lokálneho systému dokumentov a úložného systému môžete použiť konektor SharePoint Online:

  • Naskenujte papierový dokument pomocou vášho multifunkčného systému. Uložte súbor vytvorený počas tohto procesu priamo do služby SharePoint Online.
  • Skombinujte operáciu skenovania so službou Workplace Pure, napr. Konvertovať do PDF. Uložte súbor PDF/A vytvorený počas tohto procesu priamo do služby SharePoint Online.
  • Vyvolajte súbor zo SharePoint Online to a upravte ho pomocou služby Workplace Pure, napr. Preložiť. Preložený súbor uložte späť na SharePoint Online.

Technické údaje

Podporované formáty súborov na nahrávanie:
Microsoft SharePoint Online podporuje všetky formáty súborov

Podporované formáty súborov na tlač PullPrint:
PDF