OneDrive for Business Connector

Integrujte OneDrive for Business do procesov vašich dokumentov!

Opis

Na rozšírenie lokálneho systému dokumentov a úložného systému môžete použiť konektor OneDrive for Business :

  • Naskenujte papierový dokument pomocou vášho multifunkčného systému. Uložte súbor vytvorený počas tohto procesu priamo do služby OneDrive for Business.
  • Skombinujte operáciu skenovania so službou Workplace Pure, napr. Konvertovať do PDF. Uložte súbor PDF/A vytvorený počas tohto procesu priamo do služby OneDrive for Business.
  • Vyvolajte súbor z OneDrive for Business a upravte ho pomocou služby Workplace Pure, napr. Preložiť. Preložený súbor uložte späť na OneDrive for Business.

Technické údaje

Podporované formáty súborov na nahrávanie:
Microsoft OneDrive for Business podporuje všetky formáty súborov

Podporované formáty súborov na tlač PullPrint:
PDF