Dropbox Connector

Integrujte Dropbox do procesov vašich dokumentov!

Opis

Pomocou konektora Dropbox je možné Workplace Pure pripojiť k vášmu účtu Dropbox. Papierové dokumenty je možné skenovať na multifunkčnom systéme Konica Minolta alebo ich alternatívne nahrať pomocou počítača a uložiť priamo do Dropboxu. Dokumenty je možné upravovať počas alebo po skenovaní, alebo nahratí kombináciou tejto služby s inou službou Workplace Pure (napr. Preložiť).

Technické údaje

Podporované formáty súborov na nahrávanie:
Dropbox podporuje všetky formáty súborov

Podporované formáty súborov na tlač PullPrint:
PDF