Oznámenia

Používajte displeje vašich multifunkčných systémov ako informačné tabule!

Opis

Pomocou oznámení môžete centrálne posielať dôležité správy z platformy Workplace Pure na displeje vašich multifunkčných systémov Konica Minolta.

Vytvorte vašu správu v oblasti správy platformy Workplace Pure. Potiahnutím a pustením myšou ich môžete poslať do požadovaných multifunkčných systémov. Krátko potom bude vaša správa jednoducho viditeľná na displejoch.

Technické údaje

Oznámenie je na displeji MFP viditeľné len vtedy, ak je aktívna aplikácia Workplace Pure.