Wymagania techniczne

Obsługiwane przeglądarki

Najnowsze wersje wszystkich najpopularniejszych przeglądarek (Chrome, Firefox, Edge & Safari ).
Usługa i urządzenia MFP łączą się poprzez http oraz https. Należy upewnić się, że aplikacja IWS została skonfigurowana. Aby to uczynić, należy skorzystać z instrukcji konfiguracji IWS dostarczonej wraz z narzędziem instalacyjnym IWS. Bieżący pakiet IWS można znaleźć w interfejsie administratora Workplace Pure.

Minimalne wymagania dot. połączenia internetowego

Konieczne jest połączenie internetowe o szybkości transmisji do klienta: 6 Mbit/s oraz szybkości transmisji od klienta: 1 Mbit/s. Zalecana prędkość transmisji: co najmniej 16 Mbit/s do klienta oraz 4 Mbit/s od klienta.

Obsługiwane systemy operacyjne

Obsługiwane są wszystkie systemy operacyjne. W tym: Microsoft Windows, Linux i Mac OS X. Każdy system operacyjny obsługujący przeglądarki internetowe może potencjalnie korzystać z usługi. Wymagana jest nowoczesna przeglądarka (Chrome, Edge, Firefox, Safari) z włączoną obsługą JavaScript.

Urządzenia przenośne (iOS & Android)

Z usługi Workplace Pure można korzystać na urządzeniach przenośnych. Aby było to możliwe, w urządzeniu potrzebna jest przeglądarka oraz połączenie internetowe. Użytkownik może zalogować się poprzez przeglądarkę i skorzystać z Workplace Pure. Dokumenty, do jakich można uzyskać dostęp poprzez przeglądarkę mogą być przetwarzane o ile posiadają format pliku prawidłowy dla wspomnianej usługi.

Obsługiwane języki

Platforma Workplace Pure posiada wielojęzyczny interfejs użytkownika. Początkowo dostępne będą języki angielski i niemiecki.

Minimalne wymagania dot. systemu wielofunkcyjnego

System wielofunkcyjny wymaga połączenia internetowego. IP może być statyczne lub dynamiczne. Jeśli system wielofunkcyjny łączy się z Internetem poprzez proxy, obsługiwana jest podstawowa autoryzacja.

Workplace Pure może być wykorzystywana w następujących systemach, włącznie z niezbędną konfiguracją.
Uwaga: Aplikacja może być uruchamiana również w innych systemach i konfiguracjach, jednak nie została w nich przetestowana, ani zatwierdzona. Dodatkowo, z aplikacji nie można korzystać, jeśli używany jest sterownik Fiery.

Konica Minolta bizhub System Firmware Version min. Webbrowser, i-Option license LK-101v3 Memory extension to 4GB RAM, i-Option
bizhub C654e/C754e GD2-K9 required required
bizhub C224e/C284e/C364e/C454e/C554e GD2-K9 required required
bizhub 654e/754e GD2-K9 required required
bizhub 224e/284e/364e/454e/554e GD2-K9 required required
bizhub C3351/C3851/C3851FS G00-N5 included, possibly must be activated optional*
bizhub C227/C287 G00-N5 included, possibly must be activated optional*
bizhub C258/C308/C368 G00-N5 included, possibly must be activated optional*
bizhub C458/C558/C658 G00-N2 included, possibly must be activated included
bizhub C659/C759 GC2-10 included, possibly must be activated included
bizhub 227/287/367 G00-N5 included, possibly must be activated optional*
bizhub 308/368 G00-N5 included, possibly must be activated optional*
bizhub 308e/368e GC3-11 included, possibly must be activated optional*
bizhub 458/558 G00-N5 included, possibly must be activated included
bizhub 458e/558e/658e GC3-09 included, possibly must be activated included
bizhub 758/808/958/Pro 958 G00-N2 included, possibly must be activated included
bizhub 4052/4752 G00-11 included, possibly must be activated optional*
bizhub C3350i, C4000i, C4050i G00-23 included, possibly must be activated included
bizhub C250i, C300i, C360i, C450i G00-23 included, possibly must be activated included
bizhub C550i, C650i G00-25 included, possibly must be activated included
bizhub 300i/360i/450i/550i/650i/750i G00-D0 included, possibly must be activated included
bizhub 4752i/4052i G00-D0 included, possibly must be activated included

* Enabling the web browser restricts some functions. Please refer to the table below for further details. We recommend installing the optional 2 GB memory to 4 GB memory in total to restore these functionalities. When activating, the bizhub system must be able to connect to the Konica Minolta license server.

  Ustawienie standardowe (przeglądarka WYŁ.) Ustawienie standardowe (przeglądarka WŁ.) Zainstalowana pamięć opcjonalna 2 GB
Przeglądarka nie tak tak
IWS nie tak tak
Nadruk stempla, znak wodny, nakładka tak nie tak
Wydruk tekstu (data, strona), wydruk zabezpieczony przed kopiowaniem tak nie tak
Zarejestrowana nakładka nie nie tak
XPS tak nie tak
PDF kompaktowy tak 200, 300 dpi tak
XPS kompaktowy tak nie tak
Rozpoznawanie tekstu OCR nie nie tak (z użyciem i-Option)
PDF szkic nie nie tak (z użyciem i-Option)
PDF szyfrowany nie nie tak (z użyciem i-Option)
PDF/A nie nie tak (z użyciem i-Option)
PPTX tak nie tak
Nadruk stempla, znak wodny, nakładka tak nie tak
Drukowanie na banerze tak nie tak
Wstawianie obrazów podczas kopiowania 1 tak nie tak
Wstawianie obrazów podczas kopiowania 2 tak nie tak
Zarejestrowana nakładka nie nie tak
Zabezpieczenie przed kopiowaniem 3 tak nie tak
Wstawianie obrazów na tylnej stronie podczas kopiowania nie tak tak
Adnotacje z wykorzystaniem funkcji skrzynki tak nie tak
Udostępnianie książki adresowej nie nie tak
Długi oryginał tak nie tak
Kopiowanie 1:1   Szybkość kopiowania oryginału z małym współczynnikiem kompresji (60% i więcej) jest zmniejszana o 20%. (np. 30 stron/minutę → 24 strony/minutę)  
Kopiowanie: oryginał zeskanowany w DS   Szybkość kopiowania oryginału z małym współczynnikiem kompresji (60% i więcej) jest zmniejszana o 20%. (np. 30 stron/minutę → 24 strony/minutę)  
Skanowanie z 600 dpi   Skanowanie oryginału z 600 dpi zmniejsza współczynnik kompresji: 80%, 17,1 skanów/minutę, współczynnik kompresji: 50%, 18,6 skanów/minutę