SharePoint Online Connector

Zintegruj SharePoint Online z procesami przetwarzania dokumentów!

Opis

Możesz skorzystać z połączenia z SharePoint Online, aby rozszerzyć swój lokalny system dokumentów i przechowywania:

  • Zeskanuj dokument papierowy korzystając z systemu wielofunkcyjnego. Zapisz plik utworzony w tym procesie od razu w SharePoint Online.
  • Połącz operację skanowania z usługą Workplace Pure, np. Convert to PDF. Zapisz plik PDF/A utworzony w tym procesie od razu w SharePoint Online.
  • Przywołaj plik z SharePoint Online, by poddać go edycji z wykorzystaniem usługi Workplace Pure, np. Translate. Przetłumaczony plik zapisz od razu ponownie w SharePoint Online.