Dropbox Business Connector

Zintegruj Dropbox Business z procesami przetwarzania dokumentów!

Opis

Możesz skorzystać z łącznika Dropbox Business, aby rozszerzyć swój lokalny system dokumentów i przechowywania:

  • Zeskanuj dokument papierowy, korzystając z systemu wielofunkcyjnego. Plik utworzony w tym procesie zapisz od razu w Dropbox.
  • Połącz operację skanowania z usługą Workplace Pure, np. Konwertuj do PDF. Plik PDF/A utworzony w tym procesie zapisz od razu w Dropbox Business.
  • Przywołaj plik z Dropbox Business, by poddać go edycji z wykorzystaniem usługi Workplace Pure, np. Przetłumacz. Zapisz przetłumaczony plik od razu w Dropbox Business.

Dane techniczne

Formaty plików, które można przesyłać:
Wszystkie formaty plików obsługiwane przez Dropbox Business

Formaty plików obsługiwane przez PullPrint:
PDF