Translate

Få dokumentet oversatt på noen sekunder!

Beskrivelse

Translate lar deg opprette en maskinoversettelse av dokumentet på noen sekunder. På denne måten er det også svært lett å gjøre fremmedspråklige dokumenter tilgjengelige.

Sidens layout, inkludert tabeller, avsnitt og bilder, beholdes under prosessen. Tekstavsnittene konverteres til et redigerbart format, slik at du kan gå inn i oversettelsen og rette på språket.

Velg målspråk. Last opp dokumentet til Workplace Pure plattformen, eller skann det via et tilkoblet multifunksjonssystem. Filen leveres til lagringsplasseringen du velger.

Spesifikasjon

Støttede språk:
Tysk, engelsk, fransk, spansk, russisk, polsk, nederlandsk og portugisisk

Støttede formater:
DOCX, PPTX, BMP, JPG/JPEG, PDF og TIFF